Karjeras maiņa nenozīmē visu sākt no nulles — Ineses stāsts par ceļu uz IT

Riga TechGirls
7 min readNov 13, 2023

--

Foto autors: Martynas Rudzinskas

Inese Mariņina ir mainījusi savu karjeru uz informācijas tehnoloģiju nozari. Un šobrīd strādā kā Scrum Master vienā no vadošākajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem Ziemeļeiropā — SEB Global Services.

Riga TechGirls līdzradītāja Katrīna Kraukle tikās ar Inesi uz sarunu, lai izprastu viņas ceļu no tūrisma pasaules uz dinamisko IT nozari. Mērķis bija iegūt ieskatu viņas profesijā.

Runājām par personiskājām grūtībām, motivāciju un par lielo spēku, kas rodas, strādājot komandā un vadot to.

Vai vari mums pastāstīt par savu iepriekšējo darba pieredzi pirms profesijas informācijas tehnoloģiju nozarē?

Pirms uzsāku savas gaitas IT pasaulē, visu savu apzinīgo karjeras dzīvi esmu bijusi tūrisma speciālists. Kā vairums studentu — sāku strādāt par viesmīli, bārmeni, tad ieguvu savu pirmo pozīciju birojā kā personīgā asistente, kur iesākās karjeras attīstīšana līdz pat konferenču un restorāna vadītājas amatam. Paralēli darbam viesnīcā biju arī lektore Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātē, kur pasniedzu Tūrisma un pakalpojumu mārketingu un Hotel Operations Tactics and Strategies (HOTS).

IT pasaule mani vienmēr ir interesējusi un darbs ar dažādām IT sistēmām un risinājumiem man viegli padevās. Mazliet iepazinu IT jomu vēl tūrisma karjeras vidū, kad starp darbiem viesnīcās pastrādāju arī par IT projektu vadītāju un vēlāk BA Turība man piedāvāja iespēju pasniegt lekcijas ar HOTS sistēmu, kas būtībā ir simulācijas spēle, kur studentu komandām ir jāvada viesnīca, pieņemot dažādus ikdienas lēmumus un jāsasniedz nospraustie mērķi. Bija interesanti apgūt dažādu sistēmu darbību, to sniegtās iespējas, kā tas viss strādā un izprast neredzamo.

Kas Tevi visvairāk motivēja tiekties tieši uz IT?

Mana pamata motivācija pārkvalificēties bija vēlme apgūt ko pilnīgi jaunu un iedvest jaunas vēsmas dzīvē. Tūrisms man vienmēr būs sirdij tuvs, bet likās, esmu sevi izsmēlusi un pienācis laiks ko mainīt, tāpēc teicu ardievas tūrisma nozarei. Neilgi pēc tam sākās pandēmija. Nezinu, vai pandēmiju var nosaukt par iedvesmu (smejas), bet par stimulu gan — bija absolūti skaidrs, ka ceļa atpakaļ tūrismā nebūs kādu laiku — jāvirzās tikai uz priekšu un jāatrod sava vieta IT pasaulē.

Un kā Tu iepazinies ar Riga TechGirls programmu “Iepazīsti tehnoloģijas”?

Strādājot SEB Global Services Tehnoloģiju departamentā, sapratu, cik patiesi IT nozare ir plaša un iespēju pilna. Taču, lai augtu un attīstītos, ir jāsaprot virziens — kas ir tas, ko vēlos apgūt un kurp es vēlos nonākt.

Par “Iepazīsti tehnoloģijas” programmu biju dzirdējusi iepriekš, tāpēc tā man likās lieliska iespēja labāk izprast šīs nozares piedāvātās profesijas un iespējas. Programma dod ļoti plašu ieskatu IT pasaules dažādībā. Manuprāt, lielākā vērtība bija iegūtā informācija par dažādu profesiju ikdienu, kas ļāva izprast — šis mani saista un šis — nē. Šī programma viennozīmīgi man ļāva aptvert, ka iepriekšējās darba pieredzēs iegūtajām prasmēm un zināšanām ir vērtība arī šajā nozarē. Ka IT nav tikai programmēšana vai testēšana, bet arī cilvēcīgām prasmēm jeb soft skills ir ļoti liela vērtība un iepriekšējās pieredzes noteikti ir noderīgas arī jaunajā karjerā.

Vai tieši “Iepazīsti tehnoloģijas” Tev palīdzēja nonākt līdz šī brīža pozīcijai Scrum Master?

Pabeidzot programmu, biju nolēmusi, ka mani interesē divi virzieni, kuros potenciāli attīstīties — testēšana vai IT komandu vadība.

Varu teikt, ka man ir paveicies ar kolēģiem un vadītājiem SEB, kas ne tikai atbalsta un iedrošina, bet arī ievirza ar padomu, kam bija liela loma arī manā izvēlē. Tā laika vadītāja man teica — “Inese, Tu noteikti būsi lieliska testēšanā, bet, manuprāt, Tavs īstais potenciāls slēpjas līderismā un darbā ar cilvēkiem.” Šis iedrošinājums, viedoklis par manām spējām no malas un pārliecība manī (kad pati vēl nu galīgi nebiju pārliecināta) bija neatsverama.

Tālākais bija apstākļu sakritība — neilgi pēc šīs sarunas manā komandā pavērās iespēja pieteikties Scrum Master & Team Lead pozīcijai. Nolēmu arī pati noticēt sev un pieteicos.

Vai bija jāsāk no nulles jaunā pozīcija, vai noderēja arī iepriekšējos amatos iegūtās zināšanas?

Noteikti palīdzēja zināšanas un prasmes, kas iegūtas iepriekšējās pieredzēs, un apkārtējo ticība man, atbalsts un iedrošinājums.

Protams, neizpalika arī vide un kolēģu atbalsts. SEB veicina un atbalsta darbinieku attīstību — ir pieņemami kļūdīties, nezināt un apgūt darot. Gan tiešie, gan kolēģu vadītāji velta laiku, lai ikvienu atbalstītu un palīdzētu attīstīt stiprās puses un saredzēt savu potenciālu. Mācīšanās kultūra ir viens no SEB stūrakmeņiem, kas ir patiesi uz izaugsmi vērsta — mums ir pieejama ļoti plaša mācību platforma SEB Campus un Pluralsight un arī kolēģi vienmēr ir gatavi atbildēt uz jautājumiem, sniegt padomus un dalīties savās zināšanās.

Tāpat uzņēmumā ir attīstīta spēcīga mentoringa kultūra, regulāri tiek rīkoti vebināri un apmācības, kā arī ir iespējama ēnošana un dalība dažādās aktivitātēs, kā piemēram, sadarbība ar Riga TechGirls.

Scrum Master izklausas kaut kas sarežģīts. Vai vari ieskicēt nedaudz mums savu darba ikdienu?

Scrum Master ir atbildīgs par komandas procesu vadību pēc Agile principiem — pielietojot skaidri definētas ceremonijas, artifaktus un citas aktivitātes, kas jādara, lai ievērotu šos Agile principus un sauktos par Scrum komandu.

Mans uzdevums ir plānot, vadīt un nodrošināt raitu komunikāciju starp komandām, lai visi būtu informēti par notiekošajiem procesiem un izmaiņas netraucētu darbu izpildei.

Tāpat — esošo procesu izvērtēšana un uzlabošana, jaunu metriku un darba paņēmienu ieviešana, testēšana un izvērtēšana.

Lielu lomu manā ikdienā ieņem arī atbalsts komandai — veicināt, lai komanda nezaudē fokusu, identificēt prasmes un zināšanas, kas komandai nepieciešamas, un attiecīgi organizēt apmācības. Saliedēt komandu mirkļos, kad darbi nerit uz priekšu vai nepieciešama to atkārtota prioritarizēšana. Kā arī — vienmēr būt pieejamai, nodrošinot sekmīgu kustību procesos un darbu izpildē.

Šis iet roku rokā ar šķēršļu likvidēšanu un ierobežojumu minimizēšanu — mans darbs ir sadzirdēt komandu, identificēt šķēršļus un efektīvi tos likvidēt, iesaistot nepieciešamās puses, tādā veidā nodrošinot, lai darbi tiktu paveikti ieplānotajā laikā.

Tad Tev piemīt lieliskas laika sadalīšanas prasmes?

Tas ir mans lielākais izaicinājums, bet laika sadale ir vajadzīga, lai varu ne tikai kvalitatīvi veikt tiešos darba pienākumus un piedalīties visās ceremonijās un sanāksmēs, bet arī ieguldīt darbu komandas un savā attīstībā. Te palīgā nāk efektīva un laicīga laika plānošana — es plānoju savu kalendāru pāris nedēļas uz priekšu, ieplānojot konkrētas dienas un stundas, kuras veltu noteiktu uzdevumu veikšanai, un stingri pie tā pieturos.

Pieminot izaicinājumus. Kas ir Tava atklāsme, atskatoties uz savu karjeras maiņu?

Ir jārēķinās, ka, mainot karjeru, būs jāiegulda darbs — apgūstot, mācoties, kļūdoties, un no šīm kļūdām paņemt vērtīgāko. Taču viss ir iespējams.

Un, protams, karjeras maiņa var šķist biedējoša, bet tiešām iesaku nebaidīties. Metode, ko es piekopju, ja no kaut kā baidos, es pavaicāju sev — kas ir sliktākais, kas var notikt? Var neizdoties. Taču katra neveiksme ir mācība, līdz ar to — ieguvums. Neveiksme angļu valodā ir to FAIL, ko mūsu komandā mēs tulkojam kā First attempt in learning. Ja uz to paskatās šādi, tad nav vairs tik biedējoši, vai ne?

Un, tavuprāt, programma “Iepazīsti tehnoloģijas” varētu būt pirmais solis ceļā uz IT?

Jā, šī programma palīdz lauzt stereotipus un saprast, ka ne vienmēr jābūt IT priekšzināšanām, lai uzsāktu karjeru IT. “Iepazīsti tehnoloģijas” aptver ļoti daudz jomu un virzienu, un tā ir lieliska iespēja izvērtēt — šis mani interesē un šo es noteikti nevēlētos darīt — ielikt to starta punktu, kādā virzienā skatīties. Tāpat programmas laikā var skaidri saskatīt, kādas ne tehniskās prasmes jeb soft skills ir nepieciešamas un izvērtēt, vai Tev tās piemīt vai ne. Uzskatu, ka tas jau ir ļoti daudz.

Tāpat noteikti liels ieguvums ir kopiena un tīklošanas iespējas — programmas laikā ir iespējas iepazīties ar citiem dalībniekiem, kas vēlas attīstīties tajā pašā virzienā, atbalstīt vienam otru un dalīties ar ieteikumiem un padomiem. Kā arī programma sniedz iespēju izveidot kontaktus ar speciālistiem, kas jau darbojas IT nozarē, lūgt viņu padomu un iegūt vairāk informācijas par izvēlēto virzienu.

Cik svarīga loma mūsdienās ir tīklošanās procesam un kontaktiem?

Manuprāt, kopienas atmosfēra un tīklošanās ir neatsverama, uzsākot ceļu un attīstot savu karjeru IT nozarē. Sievietes nereti ir mazāk pārliecinātas par sevi kā vīrieši, tāpēc apkārtējo atbalsts ir ļoti svarīgs. Arī es neiztiku bez apkārtējo sieviešu iedrošinājuma un motivācijas, ka varu sasniegt savu nosprausto mērķi. Šāds atbalsts ir ļoti vērtīgs, jo redzi — ja citas sievietes var, kāpēc lai man neizdotos? Un, manuprāt, svarīgi ir ne tikai saņemt šo atbalstu un iedrošinājumu, bet arī sniegt — dalīties savās pieredzēs, ceļa gājumā un mācīties vienai no otras.

Kas, tavuprāt, ir atslēgas vārdi, lai veidotu veiksmīgu karjeru IT?

Vēlēšanās un zinātkāre. Vēlēšanās augt, attīstīties un zinātkāre iepazīt un apgūt jaunas lietas. Nozare un tehnoloģijas nepārtraukti attīstītās un mainās, tāpēc ir jābūt vēlmei darīt, pilnveidoties pašam un investēt laiku un resursus savā izaugsmē.

Bet kā pati tiec līdzi straujajam attīstības tempam?

Viens — plānot laiku mācībām — likt to kalendārā un pieturēties pie tā. Manuprāt, lielākais traucēklis efektīvām mācībām ir prokrastinācija. Vienmēr var atrast citu uzdevumu, kas labāk patīk, vai izvēlēties padzert kafiju, vai nedarīt neko (smejas). Protams, tas prasa disciplīnu, bet šis, manuprāt, ir ļoti labs ieradums, ko piekopt. Otrs — praktizēt un kļūdīties. Darot var iemācīties daudz, kļūdoties — vēl vairāk, tāpēc vienmēr lūkojos pēc uzdevumiem, kas iekļauj to, ko vēlos apgūt, un lūdzu kolēģiem dalīties viņu zināšanās un viedoklī. Vienmēr arī atskatos uz savām kļūdām un izvērtēju, ko nākamreiz darīt citādāk, lai ir labāk.

Un es mācos nepārtraukti. Mums komandā ir vienošanās, ka mācībām veltam vismaz 1 stundu nedēļā. Un komandas starpā komunicējam un sniedzam atgriezenisko saiti par paveikto.

Tuvojamies sarunas beigām. Vai vari padalīties ar savu nākotnes aspirāciju karjerā?

Kļūt par IT komandas vadītāju. Esmu pieredzējusi, cik nozīmīgs ir vadītāja atbalsts karjeras izvēlē un izaugsmē, tāpēc vēlētos, lai arī man ir iespēja iedrošināt un atbalstīt citus, palīdzēt komandai sasniegt viņu potenciālu.

Paldies, Inese. Vai Tev ir kādi noslēguma vārdi, ko vēlies nodot mūsu lasītājiem?

Nebaidīties un būt pārliecinātiem par sevi. Jauns sākums vienmēr būs izaicinošs, bet baidoties un neko nedarot, nekas nemainīsies un šī jaunā sākuma nebūs. Lai veiksmīgi uzsāktu karjeru IT, ne vienmēr ir nepieciešama IT pieredze un zināšanas. Ir svarīgi apzināt savas stiprās puses, esošās zināšanas un prasmes un balstīt savu vērtību uz to. Tāpat jābūt atvērtiem un gataviem mācīties, būt godīgiem pret sevi un apkārtējiem un teikt, ko vēlies sasniegt un ko vēl neesi apguvis. Spēt lūgt palīdzību un atgriezenisko saiti. Galvenais ir noticēt sev un spert pirmo soli!

--

--